Projecte terapèutic global

OBJECTIUS GENERALS

Oferir a l'usuari una atenció basada en l'acompanyament soci-educatiu i centrada a potenciar la participació, l'autodeterminació i la millora de la qualitat de vida i salut.

Oferir alternatives ocupacionals innovadores per al desenvolupament personal i social de les persones amb discapacitat mitjançant programes de teràpia ocupacional per a aconseguir un major desenvolupament, autonomia i normalització.

Potenciar la participació en la comunitat i desenrotllar al màxim les capacitats de les persones per a facilitar la relació amb el propi entorn.

gimnasia de mantenimiento

Proporcionar assessorament i suport a les famílies.

Garantir una atenció individualitzada fent totalment partícips als usuaris del seu projecte individual.

Promoure espais d'oci inclusius.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Realitzar activitats complementàries que augmenten el nivell de motivació i satisfacció dels usuaris.

Participar en les competicions esportives entre centres ocupacionals per a estimular la forma física i la socialització dels usuaris

PLA DE TREBALL

La intervenció que es duu a terme en aquest centre ocupacional pretén facilitar i millorar l'adaptació de les persones amb discapacitat intel•lectual en els diferents àmbits de la vida, tenint en compte l'àrea laboral i l'àrea social de l'individu. Açò implica que les persones adquirisquen unes habilitats que els siguen funcionals per a les seues vides, per tant, és necessari treballar a partir de les múltiples situacions que la vida real ens ofereix.
Les àrees d'ajuda en les quals ens basem, són les següents: Desenvolupament humà - Educació i ensenyament - Vida en la llar - Vida comunitària - Treball - Salut i seguretat – Conductual – Social - Protecció i defensa.
El model d'intervenció arreplega aquestes àrees d'ajuda, de les quals es deriven una sèrie d'objectius operatius molt concrets, a treballar amb cada individu, tenint en compte les característiques personals d'aquest, com l'edat cronològica, el sexe, el context soci-cultural, les possibilitats econòmiques i les oportunitats a l'abast.

 

FUNCIONAMENT

Per a aconseguir els objectius esmentats, el centre ofereix als usuaris els serveis que es relacionen a continuació:

  • Àrea Ocupacional.
  • Àrea formativa-habilitadora.
  • Àrea rehabilitadora.
  • Àrea relacional-conductual.
  • Àrea d'orientació i integració

En les tres primeres àrees, cada usuari té una programació individual d'objectius mensuals, feta pel psicòleg del centre i pel monitor i, en la mesura del possible, consensuada amb el propi usuari.

L'àrea ocupacional comprèn dos aspectes: Formació ocupacional i laboral amb l'objectiu de posar a l'usuari en contacte amb el funcionament normalitzat del treball mitjançant aprenentatge de tasques polivalents i específiques en sessions diferenciades per a l'adquisició i perfeccionament d'activitats bàsiques i polivalents que augmenten l'habilitat manual de l'usuari.

L'àrea formatiu-habilitadora comprèn activitats d'entrenament en hàbits de autocuidado i activitats de la vida diària i en estratègies cognitives per a resolució de senzills problemes i coneixement i utilització de l'euro.

L'àrea rehabilitadora comprèn exercicis individuals i de grup que tendisquen a potenciar el benestar físic i de salut dels usuaris amb exercicis fisioterapeutes, higiene postural i psicomotricitat.

proyectos terapéuticos

L'àrea relacional-conductual inclou activitats formatives mitjançant assemblees de taller i de centre. Entrenament en habilitats socials.

En l'àrea d'orientació i integració es treballa en dos aspectes: Orientar i integrar a l'usuari en els diversos micro ambients i grups humans que es donen en el centre, i projectar aquesta integració a altres ambients de l'entorn familiar, social i laboral de l'usuari.

Les activitats formatives i terapèutiques de grup estan dirigides pel psicòleg del centre i acompanyades pels monitors.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Aceptar

ACEPTAR
Aviso de cookies